Fiecare angajator are dreptul de a-şi organiza activitatea de resurse umane şi salarizare în următoarele moduri

 1. prin asumarea de către angajator a atribuţiilor specifice;
 2. prin desemnarea unuia sau mai multor angajaţi cărora să le repartizeze, prin fişa postului, atribuţii privind activitatea de resurse umane şi salarizare;
 3. prin contractarea unor servicii externe specializate în resurse umane şi salarizare.

Serviciile externe specializate în resurse umane şi salarizare vor fi coordonate de către un expert în legislaţia muncii.

Prin contractarea serviciului extern oferim Servicii Resurse Umane și Salarizare asigurate de un consultant extern specializat în resurse umane și salarizare, expert legislatia muncii, membru acreditat al Uniunii Naționale a Experților în Legislația Muncii.

 

Consultant extern specializat legislatia muncii

 • Asistă oricare dintre părți la negocierea, încheierea sau modificarea contractului individual de muncă;
 • Asista oricare dintre părți în cadrul procedurii concilierii la soluţionare amiabilă a conflictelor individuale de muncă, a cererilor sau a reclamaţiilor individuale ale salariaţilor;
 • Asistă salariatul pe parcursul cercetării disciplinare prealabile.

 

Standard ocupaţional expert legislaţia muncii

 1. Aplicarea legislației naționale, europene și internaționale a muncii și securității sociale.
 2. Redactarea și/sau avizarea contractelor individuale / colective de muncă, precum și a tuturor actelor specifice legislației muncii și securității sociale.
 3. Aplicarea legislației cu privire la egalitatea de șanse, precum și combaterea hărțuirii la locul de muncă.
 4. Asistarea lucrătorilor la negocierea, încheierea, modificarea, suspendarea sau încetarea contractului individual / colectiv de muncă, inclusiv pe timpul cercetării disciplinare.
 5. Reprezentarea angajatorilor / patronatelor / sindicatelor la negocierea, încheierea, modificarea, suspendarea sau încetarea contractelor individuale / colective de muncă.
 6. Organizarea muncii și elaborarea sistemelor de salarizare la nivelul unității.
 7. Aplicarea procedurilor privind concedierea pentru motive care țin sau nu țin de persoana lucrătorului.
 8. Realizarea cercetării disciplinare, precum și aplicarea procedurilor legale privind răspunderea patrimonială.
 9. Aplicarea procedurilor privind soluționarea cererilor sau reclamațiilor individuale ale lucrătorilor.
 10. Concilierea conflictelor de muncă.
 11. Acordarea de consultanță / consiliere de specialitate în legislația muncii și securității sociale.
 12. Reprezentarea extrajudiciară a angajatorilor / patronatelor / sindicatelor în relația cu autoritățile din domeniul muncii și securității sociale.

 

Alte servicii/activități

 • Completarea şi transmiterea datelor în Registrul General de Evidență a Salariaților
 • Fișa postului
 • Regulament intern
 • Regulament de Organizare și Funcționare
 • Administrare de personal
 • Training, dezvoltare, formare personală
 • Compensații și beneficii
 • Salarizare
 • Relații și condiții de muncă
 • Dezvoltare organizațională
 • Evaluarea performanțelor/fișa de evaluare
 • Managementul performanțelor
 • Gestiune individuală, dezvoltarea carierei
 • Comunicare internă
 • Planificarea resurselor umane
 • Definirea și implementarea de strategii HR
 • Legislația muncii
 • Responsabilitate socială corporatistă
 • Gestiune documente
 • Reorientare profesională
 • Gestiune bază de date angajați